Potvrđeno iz BH-Gasa: BiH u petak ostaje bez plina

U slučaju trajanja radova duži vremenski period, preko 24 sata, nema dileme da će potrošači svo to vrijeme biti bez dotoka prirodnog gasa

BH-Gas je obavješten od strane Gas Prometa Pale da je došlo do curenja prirodnog gasa na magistralnom gasovodu Šepak-Zvornik-Sarajevo, te da će potrošači u petak ostati bez plina. Do curenja gasa je, kako ističu iz BH-Gasa, došlo na širem području sela Roćević. “BH-Gas je prvobitno obavješten da će sanacija mjesta curenja prirodnog gasa biti riješena bez potpune obustave prirodnog gasa, ali nakon defektaže ustanovljeno je da je potrebna hitna sanacija i zamjena cijevi čime će doći do potpune obustave isporuke prirodnog gasa sve prema pismenim informacijama iz Gas Prometa Pale. Sanacija i zamjena cijevi će biti izvršena dana 5.02.2020. godine (petak , a potpuna obustava isporuke prirodnog gasa, prema informacijama Gas Prometa Pale, će biti u periodu od ranih jutarnjih sati 5.02.2021. godine sa projekcijom da će obustava trajati do 24 sata od te potpune obustave isporuke. U skladu sa naprijed navedenim BH-Gas će odmah tražiti od Sarajevogasa i Toplana Sarajevo da sve kotlovnice i svi oni potrošači koji mogu da pređu na alternativno gorivo dana 05.02.2021. godine, čime bi se stvorila veća mogućnost da individualni potrošači/domaćinstva imaju i dalje prirodni gas u svojim domaćinstvima.