Povećan broj smrtno stradalih u saobraćaju: Da li je krivac loša putna infrastruktura ili neprilagođena brzina?!

Statistički podaci govore da je u našoj zemlji u prošloj i prvoj polovini ove godine zabilježen povećan broj saobraćajnih nesreća sa smrtnim ishodom. Da li je krivac loša putna infrastruktura ili neprilagođena brzina i alkohol? Odgovor smo potražili u Upravi policije TK i Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja.
U Tuzlanskom kantonu putevi su u nadležnosti tri nivoa vlasti. Za regionalne odgovorna je Direkcije cesta TK za koju u resornom ministarstvu kažu intenzivno radi na njihovom unaprjeđenju. Od 320 kilometara oko 20 je u makadamskom stanju. Asfaltiranje ovih dionica biće prioritet u narednom periodu, kaže ministar trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona, Edin Buševac. Smatra da je jedan od problema Regionalnih cesta što su prekrivene samo jednim slojem asfalta. Činjenica je da je broj motornih vozila u BiH odavno prevazišao postojeću putnu infrastrukturu. Ipak „loši putevi“ ne bi trebali biti uzrok saobraćajnih nezgoda, navode u Upravi policije Tuzlanskog kantona.

Pročitajte...