Povećanje najniže neto satnice u rudarstvu FBiH sa 2,5 na 2,7 KM

Vlada FBiH je na sjednici 20. februara ove godine donijela Odluku o davanju saglasnosti na potpisivanje Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u FBiH jer je u oktobru prošle godine istekao stari. U ime Vlade FBiH ugovor je potpisao federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić koji je istakao da je ovo treći put u mandatu nove federalne vlade da se vrši potpisivanje kolektivnog ugovora kojim su regulisana prava i obaveze poslodavaca i oko 11.000 uposlenih u sektoru rudarstva. Ministar Džindić je, između ostalog, naveo: “Svjesni smo da treba napraviti kompromis sa rudarima i Elektroprivredom BiH ali takav koji će u naredne dvije godine omogućiti da se kroz plan restrukturiranja obezbijedi budućnost rudarenja u FBiH a tu je minimalna satnica povećana sa 2,5 na 2,7 KM što je ukupno povećanje od 8 posto za sve radnike rudnika u FBiH. Sinan Husić – predsjednik Sindikata radnika rudnika u FBiH za osnovu ugovora smatra povećanje najniže neto satnice sa 2,5 na 2,7 KM u šest rudnika u FBiH što nudi osnovicu za obračun plaća od 475 KM. “Ako se toj osnovici dodaju samo dvije naknade – prosjećna naknada na ime minulog rada od 60 KM i topli obrok minimalno mjesečno primanje je 835 KM u šest rudnika u FBiH” – dodaje Husić. Predsjednik Samostalnog sindikata rudara u FBiH Zijad Lačić je izjavio kako su rudari trenutno zadovoljni ali ne apsolutno jer ih brinu druge stvari. “Plašimo se budućnosti plasmana mrkih ugljeva. Lako je dogovor sa vladom postići ali nam treba garancija za buduće termoblokove 1, 7 i 8 ” – istakao je prilikom potpisivanja ugovora u Sarajevu. Kolektivni ugovor za djelatnost rudarstva počet će se primjenjivati od 1. marta 2020. godine u svim rudnicima uglja u Federaciji BiH, u naredna 24 mjeseca.