Povratak u Panjik

Selo Panjik je poput mnogobrojnih bosanskih sela, sklopljeno od nekoliko zaselaka. Nalazi se na obroncima Ozrena, a do njega se dolazi lošim asfaltnim putem, isprekidanim rupama i drugim oštećenjima. Prije rata, ovdje je živjelo  oko 48 domaćinstava. Danas ih je tu daleko manje. Stanovnici rade izvan države, a onaj mali broj ovdje se dalje bavi poljoprivredom.

Panjik, selo pod Ozrenom čine tri zaseoka. Stupari, Vasiljevci i Mičijevići. Većina stanovnika ovdje se bavi poljoprivredom i rade van granica naše države. Jedan od njih je i naš domaćin, Miladin Nedić, koji radi u Sloveniji i broji preostale tri godine do penzije. Nakon toga će ovdje živjeti. Priča nam da je život prije bio dobar. Svi su radili u Lukavcu, Tuzli ili negdje u inostranstvu. najviše ih se u selo vratilo 2000. godine ali mnogi su otišli u druge zemlje, trbuhom za kruhom. Međutim, Miladin tvrdi, da kad bi se država okrenula ka selu, to bi je ujedno i spasilo.

  • Život je na selu dosta interesantan i bogat, ukoliko selu posvetimo malo više pažnje. Jer niti jedna općina ni država, ako nema uređena sela, nema ni pijaci ni grada, nema ničega. Boraveći u Sloveniji vidio sam da gradonačelnik Krškog drži 50 krava što je nespojivo da se dogodi na našim prostorima, priča nam Miladin.

Kao i u drugim selima širom Bosne i Hercegovine, i u Panjiku se nekad rano ustajalo i radilo. Drugačiji se život na selu i ne može zamisliti.

  • Svako jutro, valjalo je prije sunca ustat. Bilo je tad i više čeljadi u kući. Negdje je bilo desetero, negdje osmero ili petero. I svako je išao za svojim poslom. Onaj ko ide u firmu, ide u svoju smjenu a ovi ostali, ustaju ujutro, pa čiji je zadatak ići ovcama, čiji je govedima, ko namiruje, ko će šta radit, planira se, objašnjava Miladinov komšija Vaskrsije.

U Panjiku je smještena i područna škola, ispod ruševina Doma kulture, sagrađenog 1910. godine, kako nam pričaju domaćini. I škola je prije rata imala dva sprata a sada je obnovljena i uređena po modernim standardima. No nema mnogo učenika. Imaju tri kombinovana odjeljenja u razrednoj nastavi te nekoliko učenika od 5 do 9 razreda.

  • Nastava se izvodi u kombinovanom odjeljenju po kliznom rasporedu. Učenici u razrednoj nastavi su u prvom, drugom i trećem razredu. S obzirom da je mali broj učenika, teško je izvoditi nastavu  i po kliznom rasporedu pa se moramo prilagoditi. U prvom razredu imamo samo jednog učenika i on mora ići sa ostalom djecom da bi se prilagodio. Nije pohađao ni predškolsku nastavu pa se prilagođava kroz rad sa drugom djecom. U predmetnoj nastavi su raspoređeni u dva razreda. Imamo jednu od dva i drugu kombinaciju od tri razreda, priča nam profesorica razredne nastave Aida Husejnović.

Kad smo stigli u panjik, profesorice i učenici zajedno su uređivali cvijetnjak i školsko dvorište. predvodio ih je dugogodišnji domar Duško.

  • To mi praktikujemo svakog proljeća. Malo uređenje školskog dvorišta, malo cvijetnjaka, malo voćnjaka imamo gore. Mogao bih ja to i sam ali neka i djeca rade i uče, kaže Duško Blagojević.

Do Panjika se može stići i autobusom. Uz pomoć Općine Lukavac sada saobraćaju dvije linije dnevno radi onih koji imaju posao ili trebaju do ove općine  ili Tuzle. Kad smo krenuli i oni su otišli za svojim poslom, da nastave život kao i do sada, vrijedno i radno.