Pravdić za RTVTK: “Nastavak radova na Karauli najkasnije početkom narednoga mjeseca”

Dobra vijest za građane Tuzlanskog kantona, jeste da se uskoro nastavljaju radovi preko Karaule. Očekuje se odabir izvođača i inžinjera za nastavak ovih radova. Ovo je bila prva faza, a iz Cesta Federacije BiH podsjećaju da na ovoj lokaciji postoje već dva kilometra urađenog puta do Olova. Očekuje se da kredit uskoro postane operativan, a radovi bi mogli najkasnije početi sa prvim danima oktobra.

Novinarka Maida Mustabašić
U prilogu korišteni arhivski snimci RTVTK

Sugovornik, telefonom iz Sarajeva:
Ljubo Pravdić, direktor JP „Ceste FBiH“

Pročitajte...