Pred JP “Elektroprivreda BiH” novi izazovi u 2018. godini

Otvaranje radilišta za gradnju bloka 7 tuzlanske Termoelektrane očekuje se sredinom 2018. godine. Do tada je potrebno obezbjediti proizvodnju od 2,8 miliona tona uglja za održivost ovog bloka. To je moguće prvenstveno uz investiciona ulaganja u rudnik Mramor i otvaranje nove jame u rudniku Đurđevik.

Pročitajte...