Predsjedavajući OV Živinice: Statut općine treba urediti prema zakonskim propisima

U Živinicama je održana sjednica Općinskog vijeća. Većinom glasova vijećnika podržana je izmjena naziva druge tačke dnevnog reda koja se osnosi na prijedlog Odluke o pristupanju izmjenama i dopunama Statuta općine. Između ostalog usvojen je i izvještaj o radu JU „Dječije obdanište“ Živinice.
Više u video prilogu:

Pročitajte...