Predsjednik Skupštine TK sastao se sa predstavnicom Delegacije EU u BiH

U radnoj posjeti Skupstini Tuzlanskog kantona boravila predstavnica Delegacije Evropske unije za BiH i specijalnog predstavnika Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu, gđa. Nataša Malinić.

Tokom razgovora sa predsjednikom Skupštine Tuzlanskog kantona, gosp. Senadom Alićem, razgovarano je o procesima i aktivnostima kantonalnih nivoa vlasti u vezi sa integracijama Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Najavljene su planirane aktivnosti za naredni period kao nastavak procesa koje je započela naša država, a u koje će biti uključen i Tuzlanski kanton.

Predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona, gosp. Senad Alić, je izrazio spremnost za svaki vid saradnje i uključenosti u procese EU integracija, gdje će vlasti Tuzlanskog kantona, shodno svojim ovlastima,  dati svoj maksimum s ciljem što bržeg sprovođenja ovih procesa.

Takođe je razgovarano i o trenutnim političkim dešavanjima u našem kantonu. Nakon promjena na nivou izvršne vlasti koje su se desile u prošlom mjesecu, nije došlo ni do kakvih problema u funkcionisanju, naprotiv,  naglašeno je da i zakonodavna i izvršna vlast funkcionišu nesmetano, te da se ne očekuju bilo kakve komplikacije.

Služba Skupštine Tuzlanskog kantona