Predsjedništvo BiH: Intenzivirati aktivnosti u procesu evropskih integracija

Predsjedništvo BiH je primilo k znanju Izvještaj Vijeća ministara BiH o aktivnostima u okviru procesa evropskih integracija BiH.

Predsjedništvo BiH traži od svih institucija BiH da intenzivnije nastave realizaciju planiranih aktivnosti u procesu evropskih integracija.

Predsjedništvo BiH je na sjednici prihvatilo poziv upućen predsjedatelju Predsjedništva BiH za sudjelovanje na Summitu EU – Zapadni Balkan, koji će biti održan u Sofiji, 17. maja.

Primjena je k znanju Izvještaj o radu Ministarstva odbrane BiH za 2017. godinu i Informacija o posjeti delegacije Ministarstva odbrane BiH i Oružanih snaga BiH Republici Hrvatskoj.

Predsjedništvo BiH je usvojilo Izvještaj Centralne banke BiH za 2017. godinu i  Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Agencije za osiguranje depozita za 2017. godinu i Financijski plan za 2018. godinu.

K znanju je primjena Informacija o usvojenim izvještajima o radu Upravnog odbora Izvozno-kreditne organizacije BiH i Izvještaj ovlaštenog međunarodnog revizora.

Predsjedništvo BiH je donijelo odluke o prihvatanju: Okvirnog sporazuma o zajmu između Razvojne banke Vijeća Evrope i Bosne i Hercegovine LD 1890 (2016) za financiranje Projekta regionalnog vodoopskrbe „Plava voda“, Sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma o zajmu i projektu, zaključen 16.12.2013. između KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW), i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Ministarstvo financija i trezora (zajmoprimac), i Federacije BiH, koju predstavlja Federalno ministarstvo financija, i Elektroprivrede BiH d.d. Sarajevo (EPBiH) (agencija za izvršenje projekta) u iznosu od 65.000.000,00 eura – Vjetroelektrana Podveležje, Ugovora o financiranju (Koridor 5C Mostar Jug) između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke (EIB), Ugovora o financiranju (Koridor 5C Zenica Sjever) između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke (EIB), Kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj za Projekt autocesta Nemila – Donja Gračanica i Amandmana Ugovora o kreditu br. BH-P2, zaključen 20.10.2009. godine, za „Projekt izgradnje postrojenja za desumporizaciju gorivnih plinova za termoelektranu Ugljevik“, u vezi s produženjem roka isplate između Bosne i Hercegovine i Japanske agencije za međunarodnu suradnju (JICA).

Predsjedništvo BiH je donijelo odluke o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja sporazuma o ekonomskoj saradnji Bosne i Hercegovine i Republike Makedonije i sporazuma Vijeća ministara BiH i Vlade Kraljevine Norveške o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i robe.

Predsjedništvo BiH je odobrilo zaključivanje: Memoranduma o razumijevanju o planiranju unapređenja think tank saradnje Ministarstva komunikacija i prometa BiH i Ureda za informiranje Državnog vijeća Narodne Republike Kine, Memoranduma o bilateralnoj saradnji Instituta za intelektualno vlasništvo BiH i Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore, Memoranduma o razumijevanju između Agencije za promidžbu inozemnih ulaganja u BiH (FIPA) i Gospodarstvene komore Regije Prahova (CCIPH), Ugovora o sudjelovanju Bosne i Hercegovine u Studiji TIMSS 2019 – Međunarodna studija procjene trendova u matematici i prirodnim znanostima i Memoranduma o suradnji Federalnog zavoda za statistiku BiH i Republičkog zavoda za statistiku Republike Srbije.

Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku o pristupanju Bosne i Hercegovine Protokolu uz Konvenciju o ugovoru o međunarodnom prijevozu robe cestom (CMR).

Predsjedništvo BiH je ratificiralo: Sporazum između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Španije o razmjeni i međusobnoj zaštiti tajnih podataka, Protokol između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Italije o provedbi Sporazuma između Europske zajednice i Bosne i Hercegovine o readmisiji osoba koje borave bez dozvole, Protokol o saradnji Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske u traženju nestalih osoba, Ugovor o osnivanju Prometne zajednice između Evropske unije i stranaka potpisnica iz Jugoistočne Europe: Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Crne Gore, Republike Srbije i Kosova*, Sporazum o financiranju za program Interreg V-B Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje CCI 2014TC16MTN002 između Evropske unije, koju zastupa Evropska komisija, Bosne i Hercegovine, koju zastupa Vijeće ministara BiH, i Italije, koju zastupa Regione  Emilia – Romagna, upravljačko tijelo transnacionalnog programa suradnje Interreg V-B Jadransko-jonski (ADRION), Sporazum o grantu br. TF0A4795 (Projekt smanjenja faktora zdravstvenih rizika) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Bugarske o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i tereta i Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava između Središnjeg izbornog povjerenstva BiH i Vijeća Evrope, saopćeno je iz Predsjedništva BiH.

Pročitajte...