Predstavljen potencijal blokova za koje se raspisuje koncesija za istraživanje i eksploataciju nafte i plina u F BiH

Vlada Federacije BiH objavit će u oktobru međunarodni javni poziv za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina u Federaciji BiH. Danas je u Sarajevu održana promocija na kojoj je predstavljen potencijal blokova za koje se raspisuje koncesija za istraživanje i eksploataciju nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine, zakonski i fiskalni uslovi. Organizovali su je Federano ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Federalni zavod za geologiju i konsultantska kompanija IHS Markit iz Londona. Resorni federalni ministar, Nermin Džindić je kazao da će predmet javnog nadmetanja biti četiri bloka za istraživanje kao potencijalna nalazišta nafte i plina: područje Dinarida odnosno teritorije Zapadnohercegovačkog i Hercegovačko-neretvanskog kantona, Tuzlanski bazen odnosno područje Tuzlanskog kantona sjevereno od rijeke Spreče, te blokovi Posavina 1 i Posavina 2 na području Odžaka i Orašja. Direktor Federalnog zavoda za geologiju, Hazim Hrvatović naglašava su četiri navedena bloka markirana na osnovu svih ranijih podataka i analiza čiji se detalji čuvaju u Zavodu za geologiju i bit će dostupni naftnim kompanijama kad bude raspisan javni oglas za dodjelu koncesije. Nakon održavanja promocije u Londonu, koja je planirana 8. i 9. oktobar ove godine, bit će objavljen međunarodni javni poziv za dodjelu koncesije. Preuzimanjem tenderske dokumentacije, naftne kompanije će imati rok od pola godine za pripremu i dostavljanje ponuda Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije, a pregled i ocjenu dostavljenih ponuda vršit će komisija koju će imenovati Vlada FBiH, uz asistenciju konsultanta.

Pročitajte...