Predstavljen Priručnik za vjerske službenike za rad sa žrtvama silovanja (VIDEO)

“Priručnik za vjerske službenike za rad sa žrtvama silovanja u ratu“ grupe autora predstavljen je danas u Sarajevu, a nastao je u saradnji Međureligijskog vijeća BiH (MRV) i Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija u BiH (UNFPA).

Autori priručnika Ifet Mustafić, Vanja Lovanović, Hrvoje Vranješ, Igor Kožemjakin, Behzad Hadžić, Branka Antić-Štauber i Dijana Đurić, kako su i sami istakli, nastojali su donijeti konkretne savjete za vjerske službenike iz islamske, pravoslavne, katoličke i jevrejske perspektive o tome kako pomoći žrtvama seksualnog nasilja.

Također, bio im je važan kontinuirani znanstveni, stručni i etički angažman u podizanju svijesti cijeloga društva o štetnim posljedicama nasilnog ponašanja prema ljudskom biću općenito.

Predsjednik MRV-a Husein ef. Smajić, članovi MRV kardinal Vinko Puljić, Boris Kožemjakin, Vladislav Topalović, predstavnica UNFPA Doina Bologa te britanski ambasador u BiH Matthew Field, ukazali su na važnost priručnika koji ima za cilj pomoći žrtvama ratnog silovanja, ali i pomoći u borbi protiv stigmatizacije žrtava ratnog silovanja.

Dio priručnika, kako je kazao predsjednik MRV Husein ef. Smajić, posvećen je psihosomatskom uglu posmatranja ovog pitanja. U njemu se govori o simptomima koje imaju žrtve seksualnog nasilja, o tome kako im osigurati univerzalan pristup, o kratkoročnim i dugoročnim posljedicama ovih trauma.

Svaki dio publikacije nudi smjernice koje vjerski službenici mogu pratiti kada je riječ o savjetovanju žrtava seksualnog nasilja u ratu, da li je riječ o samom činu od kojih i danas imaju traume, da li o stigmatizaciji koja ih prati u užoj obitelji ili zajednici, ili je riječ o samoj vjeri koju žrtve prakticiraju i u njoj traže spas i smiraj.

– Činjenica jeste da je žrtvi seksualnog nasilja teško vratiti dostojanstvo, ali socijalno senzibilizirana i stručna briga društva mogu biti dobar primjer za početak njihovog oporavka – kazao je Smajić.

Priručnik je, kako je rečeno, jedinstven u svijetu jer ne postoji primjer da su sve tradicionalne vjerske zajednice u nekoj državi stale iza jednog rješenja.

To je primijetio i ambasador Field koji je kazao da je BiH prva država u svijetu u kojoj su se vjerski lideri udružili da osude stigmatizaciju i naprave praktični priručnik koji će pomoći vjerskim zajednicama da pruže podršku preživjelima.

-Seksualno nasilje ostavlja ranu, a stigma ožiljak. Stoga, eliminacija stigme nije samo moralni imperativ, nego i ključni element u održavanju međunarodnog mira i sigurnosti – rekao je ambasador Field te zahvalio članovima MRV BiH, vjerskim liderima u BiH koji su pokazali liderstvo i hrabrost u radu na ovom važnom pitanju, koje nije važno samo za BiH nego i za cijeli svijet.

Inače, priručnik prati Deklaraciju Međureligijskog vijeća o suzbijanju stigmatizacije osoba koje su preživjele seksualno nasilje u rau u BiH koja je potpisana 19. juna 2017. godine.

U priručniku se pored ostalog naglašava da su “empatija, ljudskost i moralni angažman najbitniji faktori u razumijevanju traume ratnog silovanja, u njihovom psihosocijalnom tretmanu, kao i u prevenciji stigme i diskriminacije“.

Pročitajte...