Predstavnice Specijalne olimpijade BiH u inkluzivnom nogometu na Samitu UN-a u Najrobiju

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

U saradnji sa Populacijskim fondom Ujedinjenih nacija – UNFPA – Specijalna olimpijada BIH će imati svoje Ambasadore na Globalnom Samitu UN-a koji će se održati u Najrobiju tokom novembra ove godine.

Povodom zajedničke saradnje na sprovođenju inkluzivnih aktivnosti u Bosni i Hercegovini, u prostorijama UNFPA izvršna direktorica Specijalne Olimpijade BiH doc. dr. Kada Delić-Selimović je prisustvovala sastanku sa dr.Aynabat Annamuhmadeva direktoricom za BIH-Srbiju-Sjevernu Makedoniju i Kosovo, kao i njenim saradnicama Gabrijelom Jurela i Majdom Prljača sa kojima je razgovarala o načinu zajedničke saradnje i odlasku predstavnica Specijalne olimpijade BiH na Samit u Najrobi, koje će prezentovati inkluzivni nogomet i mogućnosti trenažnog procesa, takmičenja, edukacije, zdravstvenih pregleda, sa posebnim osvrtom na uključivanja ženske populacije u ruralnim sredinama.

Od 1995. godine UNFPA u BiH radi na unapređenju seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava u vezi s tim, na osnaživanju žena, rodnoj jednakopravnosti te zagovaranju kvalitetnih podataka o toj populaciji koji će se koristiti u razvojnim politikama i strategijama, što će doprinijeti i implemntaciji Strategije Specijalne olimpijade Evrope/Euroazije za period 2016-2020 u Bosni i Hercegovini.

Programi koje sprovodi Specijalna olimpijada BiH kao što su: Mladi sportaši, Inluzivna takmičenja,  Zdravstveni programi, Programi za roditelje  usko su vezani sa aktivnosima UNFPA sa posebnim fokusom na rodnu ravnopravnost, seksualno i reproduktivno zdravlje, uklanjanje svih oblika diskriminacije, osnaživanje marginalizranih grupa s naglaskom na žene, adolescente I mlade (posebno djevojčice). Nadamo se da će naša saradnja biti uspješno nastavljena I nakon Samita u Najrobiju.

- Advertisement -spot_img
Najnovije na portalu
Popularno