Predstavnici UNICEF-a i EU u Domu za djecu bez roditeljskog staranja

Dom za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli danas će posjetiti zamjenik šefa Delegacije EU u BiH Kaldun Sino i predstavnica UNICEF-a u BiH Gita Narajan. Posjeta je dio kampanje „Svako dijete treba porodicu“ koju UNICEF provodi u okviru Transformacije institucija za zbrinjavanje i sprječavanje razdvajanja porodica, a koji finansira EU.  Biće održan i sastanak sa premijerom TK Begom Gutićem, resornim ministrom Zoranom Jovanovićem i gradonačelnikom Tuzle Jasminom Imamovićem na kojem će se razgovarati o transformaciji Doma u Tuzli. Delegacija će posjetiti i novouspostavljene usluge za ranjivu djecu i njihove porodice, uključujući Dnevni centar, Odjel za privremeni smještaj i Centar za edukaciju i savjetovanje.

Pročitajte...