Predstavnici Vlade TK u posjeti OŠ Prokosovići: Unaprijeđena inkluzivna nastava

Predstavnici Ministarstva obrazovanja i nauke i Ministarstva unutrašnjih poslova TK posjetili su Osnovnu školu u Prokosovićima. Sumirane su dosadašnje aktivnosti na uređenju, sanaciji i opremanju škole, te dogovorena daljnja saradnja. Zaključeno je da je OŠ Prokosovići jedan od pozitivnih primjera kako se javni pozivi mogu iskoristiti za poboljšanje opštih uslova i inkluzije učenika sa smetnjama u razvoju.  Od 250 učenika Osnovne škole Prokosovići, 25 njih sa smetnjama u razvoju uključeni su u rehabilitacijske programe. Rad sa takvim učenicima zahtjeva odgovarajuća pomagala. Logopedski kabinet nedavno je dobio dva aparata koji će umnogome unaprijediti inkluzivnu nastavu.  Ovu donaciju vrijednu oko 6 i po hiljada maraka, dobili su od Federalnog ministarstva obrazovanja.   Značajan doprinos pri sanaciji i opremanju OŠ Prokosovići dalo je Udruženje roditelja, a bilo je i drugih donatora. Zahvaljujući Vladi TK u centralnoj OŠ Prokosovići zamijenjen je krov. Također je saniran mokri čvor, adaptirana učionica za predškolski odgoj, dok je za kabinet informatike nabavljeno 15 novih računara i kupljen je školski razglas. U toku ove sedmice biće nastavljena zamjena stolarije, a u planu je i utopljavanje centralne škole. Jedan od prioriteta biće zamjena krova  područne škole u Babicama, jer tu je nastava dosta otežana prilikom kišnih padavina.