Prekoračena planirana potrošnja lijekova sa esencijalne liste u TK

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona je u prva tri mjeseca ove godine ostvario prihode u iznosu od oko 55 miliona. Rashodi su bili za oko tri i po miliona veći i iznosili su gotovo 59 i po miliona maraka, stoji u periodičnom Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda za period januar- mart 2019. g. Kao jedan od razloga pada prihoda iz Zavoda zdravstvenog osiguranja navode oslobađanje većeg broja stanovnika od plaćanja participacije, a i naplata doprinosa uvijek je, kako kažu, slabija na početku godine, što se kasnije nadoknadi. Problem ostaju dugovanja Federalne vlade i cijene lijekova. Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja TK tvrde da bi veću količinu lijekova mogli nabaviti po manjim cijenama.  Kantonalni zavodi zdravstvenog osiguranja za sada  ne mogu uticati na cijenu lijekova.„Na nivou FBiH se ne poštuje Zakon o javnim nabavkama u smislu da zavodi nemaju pravo provoditi javnu nabavku nego se cijene lijekova definišu na federalnom nivou kao obavezujuće. Nije isto nabaviti lijekove u Goraždu i Tuzli. Uz dužno poštovanje svih sredina, nama je tako nametnuto da moramo platiti određenu cijenu bez obzira na količinu i pod kojim uslovima nabavljamo “,  rekla je Almira Hurić, pomoćnik direktora za ekonomske poslove i trezor ZZOTK   Almira Hurić.  U Zavodu zdravstvenog osiguranja TK također strahuju kako bi donošenje novih propisa o  porezima i doprinosima moglo uticati na ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Upozoravaju  da bi moglo doći do smanjenja  prihoda iz doprinosa. „Nažalost obećanja koja su do sad bila da će se nadoknaditi nedostajuća sredstva sa federalnog nivoa, nismo nikad dočekali, pa tako ni Fond solidarnosti nije dobio nedostajuća sredstva od oko 600 miliona KM iz Federalnog budžeta tako da mi nemamo nade da će biti podrška zdravstvenom sektoru ukoliko se smanje stope“, dodala je Almira Hurić. Vlada TK nedavno je usvojila Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda za period januar- mart 2019. godinu. Između ostalog, navedeno je da je uvođenjem dodatnih prava u prošloj godini proširena lista ortopedskih pomagala.  Međutim, u prva tri mjeseca je došlo do prekoračenja planirane potrošnje lijekova sa esencijalne liste, što zavisi od kriterija za propisivanje lijekova i zdravstvenog stanja stanovništva. Zavod zdravstvenog osiguranja TK ispoštovao je ugovore sa zdravstvenim ustanovama, potpisane u prošloj godini  i sredstva su obezbijeđena u stoprocentnom iznosu.

Pročitajte...