Prekvalifikujte se: Poslodavci traže ova zanimanja!

Krojači, obućari, zavarivači, vozači najtraženiji su na tržištu rada u Federaciji Bosne i Hercegovine. To su podaci koje je od kantonalnih službi, prikupio Federalni zavod za zapošljavanje, a u ovom istraživanju učestvovalo je više od hiljadu poslodavaca. Kažu da teško dolaze do kvalifikovane radne snage. Jedan od razloga jeste njihov odlazak iz zemlje u potrazi za poslom, a drugi neusklađenost obrazovanja za potrebama tržišta rada, kažu oni.

novinar Azra Mešić

Više od hiljadu poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine koji su učestvovali u istraživanju Federalnog zavoda za zapošljavanje ima potrebu da zaposli blizu pet hiljada novih radnika u toku 2019. godine. Konkursa ima, kažu u kantonalnoj Službi za zapošljavanje u Tuzli.

– Najčešća potražnja na našem Kantonu je za kuharima, tesarima, zidarima, pogotovo osobe koje su tražene su obućari i krojači. Uglavnom naši poslodavci s našeg područja potražuju radnike ovog profila, ove radne snage. Što se tiče visoke stručne spreme tu su profesori likovne kulture, fizike, programeri, injženjeri elektrotehnike, informatike, kaže Senad Muhamedbegović, direktor Službe za zapošljavanje TK.

Iako je na evidencijama biroa za zapošljavanje u Tuzlanskom kantonu trenutno 79.490 nezaposlenih, teško je pronaći kvalifikovanu radnu snagu, naročito za proizvodnju kaže direktor Intrala BH, fabrike obuće koja ima 300 zaposlenih i još toliko radnika u kooperantskim firmama.

– Imamo nedostatak kvalifikovanih obućarskih radnika i sa druge strane kontinuirana potreba za tim radnicima. To je prvenstveno pozicija štepera i šteperke na šivaonama, kvalitetnih krojača u šivaonama i tu se neke specifične pozicije za aparatima, kaže Alija Šehović, direktor tuzlanske kompanije Intral BH.

Intral BH je zaposlio većinu radnika bivše fabrike Aide, a skoro svaki novi mora proći doedukaciju da preuzme posao u pogonu. Tako je i drugim firmama.

Sad većinom poslovaci traže osobu koja ima tu kvalifikaciju, pa bi oni u narednom periodu radili sa prekvalifikacijom ili dokvalifikacijom sa tim osobama, potvrđuje direktor Službe za zapošljavanje TK.

Objektivan razlog za nedostatak radne snage su i male plate i masovni odlazak radnika iz zemlje u potrazi za bolje plaćenim poslovima, kažu poslodavci, ali s postojećim obavezama prema državi nije moguće povećati primanja.

– Institucije bi trebale da osiguraju mjere da se zadrži neki fiksni element tih doprinosa i da poslodavac isplati veće plate. Mi imamo limit obračuna prema institucijama, pa da s tim mjerama osiguramo veće plate do 900 ili 1000 maraka. Na takav način bi mogli da osiguramo kvalitetniji život i bolja primanja radnicima, kaže direktor kompanije Intral BH.

Da bi širili obim poslovanja poslodavci očekuju i reakciju obrazovnih vlasti na način da detaljnije analiziraju potrebe tržišta rada, planiraju upisnu politiku, da omoguće bolju praktičnu obuku učenika i studenata, kako bi se smanjio disbalans između potreba privrede i proizvodnje kadrova koji nemaju priliku za zaposlenje. Najveće  potrebe za novim zapošljavanjem u 2019. godini na nivou Federacije BiH iskazane su za zanimanjima u prerađivačkoj industriji, zatim u građevinarstvu i u djelatnosti trgovine, a fali i ljekara.

Pročitajte...