Prema Prijedlogu Zakona o demobilisanim borcima pravo na borački dodatak imat će oni koji nisu imali mjesečno primanje

Konačni tekst Prijedloga Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, usaglasila je zajednička komisija oba doma Parlamenta FBiH. Do usaglašavanja je moralo doći jer je Predstavnički dom usvojio ovaj Zakon u jednom a Dom naroda Parlamenta FBIH u drugom obliku. Borce je svakako najviše zanimao  dio zakona koji se odnosi na borački dodatak na  koji će imati pravo oni koji do sada nisu ostvarili nikakvo stalno mjesečno primanje.