Premijer Hodžić i ministar Karadžin u radnoj posjeti Federalnom ministarstvu okoliša i turizma

Premijer Tuzlanskog kantona Kadrija Hodžić i ministar prostornog uređenja i zaštite okolice Zvjezdan Karadžin posjetili su jučer federalnu ministricu okoliša i turizma Editu Đapo i direktora Fonda za zaštitu okoliša FBiH Fuada Čibukčića. Glavna tema razgovora bila su pitanja zaštite okoliša i zagađenje zraka u Tuzlanskom kantonu, te pravci budućeg djelovanja i finansiranje projekata zaštite okoliša iz sredstava Fonda.

Poseban akcenat stavljen je na zagađenje zraka, upravljanje otpadom, rješavanje opasnog otpada u industrijskoj zoni u Tuzli, te Gikilu i jezeru Modrac.

„S obzirom na naše prioritete, Vlada i resorno kantonalno ministarstvo će pripremiti projekte sa kojima ćemo aplicirati prema sredstvima Fonda. Imajući u vidu danas iskazano razumijevanje federalne ministrice  Đapo, očekujemo podršku za realizaciju projekata koji u Tuzlanskom kantonu imaju veoma veliki značaj“, kazao je ministar prostornog uređenja i zaštite okolice Zvjezdan Karadžin.

Dogovoreno je da se u narednom period sastanci ovakvog tipa intenziviraju, te da se zajedno s Fondom za zaštitu okoliša  Federacije BiH iznađu najbolja rješenja  u cilju povećanja stepena zaštite okoliša i zdravlja ljudi.

 

Pročitajte...