Preminuo Hamza Šarić, direktor DOO „TEHNOGRAD-company“ Tuzla

Jutros je u 59 godini života poslije duže bolesti, preminuo je Hamza Šarić. Rođen je 1958. godine u Kladnju, gdje je završio osnovnu školu, a potom Intendantsku srednju vojnu školu u Sarajevu 1977. godine.

Doplomirao je na Pravnom fakultetu u Banja Luci 1989. godine. Radio je kao vojno lice u JNA do 1992. Godine, kada prelazi u MUP Tuzlanskog okruga, gdje je neposredno angažovan na poslovima organizacije jedinica MUP-a u odbrani BiH.

Potom je postavljen je za pomoćnika komadanta za bezbjednost 25. divizije AbiH, kada je i dobio čin majora, što je obavljao do okončanja rata. Septembra 1997. godine je napustio ABiH i pristupio u RO „Tehnograd Visokogradnja“ u Tuzli na dužnost generalnog direktora gdje je ostao do 2000. godine. Po uspješnoj privatizaciji firme, ponovo je imenovan za generalnog direktora novonastale firme DOO „TEHNOGRAD-company“ Tuzla, i tu dužnost je obavljao sve do danas.

Angažmanom kao direktor firme i predsjednik Savjeta građevinarstva i industrije građevinskog materijala KPK TK doprinjeo je pozitivnom razvoju privrede, posebno građevinarstva, te zbog tih uspjeha i postignutih rezultata u nekoliko navrata izabran za najmenadžera godine. Bio je posvećen i akademskom radu u visokoškolskoj ustanovi-Visoka škola za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije “Internacionalna poslovno-informaciona akademija” Tuzla.

Dobitnik je Plakete Grada Tuzla, kao uspješni privrednik i jedan od organizatora pružanja otpora agresiji na BIH. Datum komemoracije i ukopa Hamze Šarića biće naknadno objavljen.

Pročitajte...