Press: Skupština RMU Banovići najavljena za 21. oktobar

Članovi Nadzornog odbora  RMU Banovići, su kako je rečeno ispoštovali zahtjev Vlade FBiH kao ovlaštenog dioničara rudnika, a koji se odnosio na  hitno sazivanje vanredne sjednice Skupštine Privrednog društva RMU Banovići.  Vanredna Skupština održat će se  21. oktobra u 12 sati u Radničkom domu u Banovićima. Usvojen je  i predloženi dnevni red, na kojem je razreješenje imenovanja sadašnjih članova Nadzornog odbora, kao i donošenje Odluke o davanju predhodne saglasnosti za imenovanje v.d, članova Nadzornog odbora ispred držabvnog kapitala. Opširnije u TV prilogu iz dnevnika.

Pročitajte...