Preuzimanje adresnog registra u TK

Za danas je zakazano preuzimanje podataka u vezi sa izradom adresnog registra za općine i gradove Tuzlanskog kantona. Cilj projekta je da u TK ne bude ulica i trgova bez naziva, ili sa oznakon „bez broja“. Koristi su brojne, kako za hitne pomoći, brze pošte , inspekcije, policiju, tako i za javne komunalne usluge i servise. Organizator je Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice.

Pročitajte...