Prevencija nasilja nad ženama

Prema istraživanju o rasprostranjenosti i karakteristikama nasilja prema ženama u BiH, Centra za društveno istraživanje Global Analitika, čak 70 posto žena tokom svog života je doživjelo nasilje u porodici. Samo jedna od četiri žene koje su trpile nasilje su to i prijavile.
Opširnije u video prilogu.