Prezentacija efekata ulaganja Vlade TK u privredu

Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona danas je u Rektoratu Univerziteta u Tuzli organizovalo prezentaciju analize koja će doprinijeti kreiranju uspješnih javnih politika i razvoju privrede Tuzlanskog kantona. Riječ je o USAID Projektu podrške monitoringu i evaluaciji na osnovu koje su istraživači sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli proveli evaluaciju i kvantificiranje utjecaja subvencija za mala i srednja preduzeća iz privatnog sektora, koja su se finansirala iz budžeta Vlade Tuzlanskog kantona u periodu od 2011. do 2015. godine.

Pročitajte...