Prezentovani rezultati istraživanja o subvencijama

O rezultatima provedenog istraživanja u okviru USAID Projekta podrške  monitoringurazgovarao je danas ministar privrede Osman Puškar i saradnici sa Jasminom Okičić i Eldinom Kokorović Jukan, kao nezavisnim evaluatorima sa Ekonomskog fakulteta u Tuzli. Riječ je o povratnoj informaciji resornom ministarstvu, koje je 2017. godine pružilo podršku predstavnicima USAID BiH,i istraživačima sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli u okviru Projekta podrške monitoringu i evaluaciji (MEASURE). Cilj projekta je jačanje lokalnih kapaciteta u BiH za provođenje visokokvalitetnih nezavisnih evaluacija za procjenu uticaja javnih politika. Zadatak Ministarstvabila je koordinacija svih aktivnosti do kreiranja finalnog Izvještaja o evaluaciji uticaja javnih politika.

U tom procesu Ministarstvo je prikupilo podatke od svih resornih ministarstava (Ministarstva industrije, energetike i rudarstva, Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice, Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja, Ministarstva za boračka pitanja, Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak i Ministarstva zdravstva) te JU Službe za zapošljavanje TK na području Tuzlanskog kantona,koji su dostavili listu preduzeća (pravnih lica, privrednih društava) kojima su dodijeljene subvencije u periodu od 2011. do 2015. godine.

Dogovoreno je da se obzirom na važnost analize o korištenju budžetskih sredstava Vlade Tuzlanskog kantona na sektor malih i srednjih preduzeća i proaktivnu politiku koju vodi organizuje javna prezentacija rezultata Izvještaja za predstavnike Vlade TK, Univerziteta u Tuzli, Ekonomsko-socijalnog vijeća, Udruženja poslodavaca i ostalu javnost krajem ovog mjeseca uz podršku USAID-a kao nosioca projekta i partnera Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i Ministarstva privrede TK. Izvještaj će pokazati kvantificirane koristi primanja subvencija korisnika kojima su dodijeljena budžetska sredstva u odnosu na preduzeća koja nisu dobila subvencije iz budžeta Vlade TK, saopćeno je iz press službe.

Pročitajte...