Prihvaćen Elaborat o osnivanju JU Osnovna muzička škola Gračanica


Vlada je na posljednjoj sjednici  prihvatila Elaborat o društveno-ekonomskoj opravdanosti osnivanja JU Osnovna muzička škola Gračanica i proslijedila ga Skupštini Tuzlanskog kantona na usvajanje.

Elaborat je dostavila JU Osnovna škola “Hasan Kikić” Gračanica, a radi se o izdavanju odjeljenja paralelne osnovne muzičke škole iz sastava JU Osnovna škola “Hasan Kikić” Gračanica i osnivanju škole za muzički odgoj i obrazovanje kao javne ustanove.

Elaborat sadrži podatke o društvenim potrebama za osnivanje škole, podatke o obezbjeđenosti finansijskih sredstava potrebnih za osnivanje i rad škole, podatke o ispunjenosti uslova za osnivanje škole u skladu sa Pedagoškim standardima i normativima, kao i druge relevantne podatke koji se tiču osnivanja škole.