Prijedlog Zakona o državnoj službi TK proslijeđen u skupštinsku proceduru

Komisija za jednakopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona je nakon rasprave i analize konstatovala da u tekstu prijedloga Zakona o državnoj službi Tuzlanskog kantona nema elemenata koji bi ukazivali na nepoštivanje ustavom zagarantovane jednakopravnosti spolova. Stoga je upućen u dalju skupštinsku proceduru. Članovi Komisije upoznati su sa odgovorom Ministarstva za rad i socijalnu politiku, vezanim za podršku nediskirminaciji porodilja.

U okviru naše zajedničke aktivnosti bili smo učesnici okruglog stola nediskirminaciji porodilja gdje smo zajedno podržali osnivanje zajedničkog fonda na nivou FBiH kako bi se izbjegla mogućnost diskirminacije u onom dijelu kad aje riječ o naknadama za majke porodilje, kazao je Jasmin Rahimić, predsjednik Komisije za jednakopravnost spolova Skupštine TK.

Razmatran je zaključak Komisije za jednakopravnost spolova GV Tuzla kojim je traženo da im se dostavi akcioni plan kantonalne komisije. Zaključeno je da se gradskoj komisiji  proslijedi odgovarajuća informacija koja će im poslužiti u daljem radu.

Pročitajte...