Prijedlog Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica upućen Parlamentu FBiH

Vlada Federacije BiH je, nakon utvrđivanja, Prijedlog Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, po hitnom postupku, uputila Parlamentu FBiH. Kako je predviđeno, primjena ovog zakona počinje 1. jula ove godine. Iako svjesni da se ne radi o idealnom rješenju, ovim zakonom branitelji bi ipak dobili dva očekivana rješenja: javnu objavu registra i naknade za branitelje u stanju socijalne potrebe…

Pročitajte...