Prilika za posao: TEHNOGRAD-company d.o.o Tuzla zapošljava tesare, armirače, zidare

U skladu sa ukazanom potrebom, “TEHNOGRAD-company” d.o.o. Tuzla objavljuje

K O N K U R S

za prijem u radni odnos 40 građevinskih radnika (tesari, armirači i zidari)

Objavljuje se konkurs za prijem radnika u radni odnos na slijedeće pozicije:

  • TESAR –          20 izvršilaca;
  • ARMIRAČ –   10 izvršilaca;
  • ZIDAR –          10 izvršilaca.

Uslovi:

Radno iskustvo na poslovima tesara, armirača i zidara.

Prijavu na konkurs je moguće izvršiti na broj telefona: 035 251 211 svakim radnim danom od 07:30 – 15:30 sati ili na e-mail: pravna_s@tehnograd-company.ba.

Kandidati koji se prijavljuju putem e-maila obavezni su naznačiti broj telefona.

Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.

 

“TEHNOGRAD-company” d.o.o. Tuzla

 

Tuzla, 14.04.2021.godine