Priliku da završe osnovnu školu dobile tri osobe sa invaliditetom

Skupština Tuzlanskog kantona je 2015. godine usvojila Zakon o obrazovanju odraslih, koji je omogućio osobama starijim od 15 godina da završe osnovnu školu. Za sada su samo dvije osnovne škole iz Tuzlanskog kantona certificirane za ovaj vid obrazovanja. Ovaj je Zakon i osobama sa invaliditetom stvorio mogućnost da naknadno završe osnovnu školu.

Pročitajte...