Priliku za posao dobit će 1.330 osoba

Federalni zavod za zapošljavanje, u saradnji s kantonalnim službama za zapošljavanje, objavio je javni poziv za programe zapošljavanja. Na Tuzlanskom kanotnu aktivna su dva programa. Šansu za posao dobiti će 1.330 nezaposlenih osoba.

Za programe zapošljavanja u 2018., kada je u pitanju Tuzlanski kanton, planirana su sredstva od oko devet miliona KM. Za Program sufinansiranja zapošljavanja 2018. u Tuzlanskom kantonu predviđena su sredstva od oko osam miliona KM, a za Program sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2018. oko 1,2 miliona KM. Javni pozivi će biti objavljeni tri puta tokom 2018., saopćeno je iz Službe za zapošljavanje TK.

U okviru Programa sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2018. planirane su poticajne mjere: Poduzetništvo za mlade, Poduzetništvo za žene i Poduzetništvo za sve. Osim tih mjera, bit će nastavljene i postojeće i to: Prvo radno iskustvo, Prilika za sve, Periodično/sezonsko zapošljavanje i Javni radovi.

Prema podacima Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona u januaru 2018. zaposlena je 1.151 osoba, što je za 106 osoba više u odnosu na decembbar prošle godine. Na TK je i dalje nezaposleno 84.450. Stručne osobe učestvuju sa skoro 68 posto.