Primopredaja vojnog teretnog vozila Memorijalnom centru Potočari

U Memorijalnom centru Srebrenica-Potočari sutra će biti održana primopredaja takozvanog ‘četverotonca’, vojnog teretnog vozila DAF YAD 4442, koje je donacija holandske vlade ovom centru.

Ova donacija je inicijativa petoro veterana bivšeg Holandskog bataljona koji su bili u službi kao sastavni dio voda za snabdijevanje (BEVO) u Holandskom bataljonu III.

Holandska mirovna organizacija PAX je 2017. za ovu grupu veterana organizovala povratnu posjetu Srebrenici. Za vrijeme te posjete nastala je ideja o ovoj primopredaji. PAX i Memorijalni centar Srebrenica-Potočari udružili su snage kako bi osigurali da se što bolje pripremi primopredaja ovog vozila.

-Holandsko ministarstvo odbrane je sa svoje strane stavilo na raspolaganje to vozilo i pobrinulo se, zajedno sa veteranima, da ovo vozilo izgleda upravo onako kako je izgledalo u 1995. – ofarbano u bijelo i sa velikim crnim slovima UN na bočnim stranama i na ceradi – navode iz Memorijalnog centra Potočari.

‘Četverotonci’ su imali važnu ulogu za vrijeme misije UN-a u Srebrenici. Oni nisu bila angažovani samo za prevoz potrepština za vojnike UN-a nego i kao sredstvo za transport i distribuciju (jednog dijela) humanitarne pomoći za oko 40.000 ljudi koji su u 1995. boravili u Zaštićenoj zoni UN-a Srebrenica. Holandski bataljon raspolagao je sa osamdeset takvih teretnih vozila.

Manja izložba sa 11 fotografija i njima pripadajućih tekstova, koja će biti postavljena unutar ovog teretnog vozila, dat će pojašnjenja u vezi sa mnogim funkcijama ovog teretnog vozila.

Teretno vozilo će biti postavljeno u velikoj hali u bivšoj bazi Holandskog bataljona, sadašnjeg Memorijalnog centra, gdje je u periodu od 11. do 13. jula boravilo oko 6.000 izbjeglica. Vozilo će biti postavljeno tačno na mjestu gdje je stajalo tada.

Pročitajte...