Pripreme za zimu: Prosječna cijena peleta 350 KM po toni

Jesen je na pragu. To je vrijeme kada se vrše pripreme za zaimu, pa i nabavka ogreva za individualna ložišta. Zbog jednostavnosti primjene, a potom i činjenice da je ekološki prihvatljivije, znatan broj građana, posljednjih godina, za zagrijavanje kuća koristi pelet. Za sada je snambjevenost tržišta dobra, prosječna cijena je 350 maraka po toni.