Problem otrovnog zraka: Zagađenje zraka dovodi do narušavanja respiratornog sistema i do prerane smrti

Sarajevo, BiH - 11. januar 2020: Sarajevo je jučer ali i danas prema podacima sa zvaničnih mjernih stanica zauzelo neslavno prvo mjesto najzagađenijih gradova u svijetu, a stanovnici bosanskohercegovačke prijestolnice su upozoreni na veoma štetne zdravstvene posljedice izrazito opasnog stepena zagađenosti zraka ( Denıs Zuberı - Anadolu Agency )

– Sarajevo je jučer ali i danas prema podacima sa zvaničnih mjernih stanica zauzelo neslavno prvo mjesto najzagađenijih gradova u svijetu, a stanovnici bosanskohercegovačke prijestolnice su upozoreni na veoma štetne zdravstvene posljedice izrazito opasnog stepena zagađenosti zraka, javlja Anadolu Agency (AA).

Brojne domaće i međunarodne institucije i organizacije već odavno upozoravaju da visok stepen zagađenosti zraka može imati vrlo negativne posljedice na zdravlje ljudi, ali i okoliš.

Jedna od takvih ustanova je i Europska agencija za okoliš (EEA), koja se bavi pitanjima zaštite okoliša u Europi, iz koje jasno poručuju da značajan dio europskog stanovništva živi na područjima gdje se prekoračuju dozvoljeni standardi kvalitete zraka.

“Zagađenje zraka šteti zdravlju ljudi i okolišu. U Europi su se znatno smanjile emisije brojnih onečišćivača zraka tokom proteklih decenija, što je dovelo do poboljšane kvalitete zraka u cijeloj regiji. Ipak, koncentracije zagađivača zraka su još uvijek previsoke i problemi kvalitete zraka nisu uklonjeni. Značajan dio europskog stanovništva živi na područjima, pogotovo u gradovima, gdje se prekoračuju standardi kvalitete zraka: zagađenje ozonom, dušičnim dioksidom i lebdećim česticama ozbiljne su prijetnje zdravlju. Nekoliko je zemalja prekoračilo jednu ili više graničnih vrijednosti emisija iz 2010. godine za četiri velika zagađivača zraka. Stoga je smanjenje zagađenja zraka i dalje važno. Zagađenje zraka je problem na lokalnom, paneuropskom i globalnom nivou. Zagađujuće tvari u zraku ispuštene u jednoj zemlji mogu atmosferom dospjeti u druga mjesta, gdje mogu uzrokovati ili doprinijeti lošoj kvaliteti zraka”, naveli su iz ove institucije.

Dalje se navodi da se lebdeće čestice, dušični dioksiden i prizemni ozonen danas smatraju trima zagađujućim tvarima koje najviše utječu na ljudsko zdravlje.

“Izloženost tokom najveće koncentracije i dugotrajna izloženost ovim štetnim tvarima ovise o težini utjecaja, te dovode do narušavanja respiratornog sistema i do prerane smrti. Oko 90 posto stanovnika europskih gradova izloženo je zagađujućim tvarima u koncentracijama iznad nivoa kvalitete zraka koje se smatraju štetnima po zdravlje. Naprimjer, procjenjuje se da sitne lebdeće čestice (PM2.5) u zraku skraćuju očekivano trajanje života u Europskoj uniji za više od osam mjeseci. Benzo(a)piren je kancerogena štetna tvar koji izaziva sve veću zabrinutost, čije su koncentracije iznad najnižeg nivoa utvrđenog u cilju zaštite ljudskog zdravlja u nekoliko gradskih područja, naročito u srednjoj i istočnoj Europi”, kazali su iz Europske agencije za okoliš.

Na kraju se zaključuje da rezultati brojnih istraživanja jasno pokazuju da zagađenost zraka nanosi veliku štetu ljudskom zdravlju i ekosistemima.

“Prema postojećim standardima, veliki dijelovi populacije ne žive u zdravom okruženju. Da bi se osigurao održivi razvoj, Europa će morati pokazati ambicioznost i ostvariti više nego što je propisano postojećim zakonodavstvom”, rečeno je iz ove europske institucije.

Dugoročni cilj Europske unije je postići nivo kvalitete zraka koji ne ugrožava i ne utječu negativno na ljudsko zdravlje i okoliš. EU na različite načine nastoji smanjiti zagađenje zraka: putem zakonodavstva, saradnjom sa sektorima koji su odgovorni za zagađenje zraka te međunarodnim, nacionalnim i regionalnim tijelima i nevladinim organizacijama te putem naučnih istraživanja. Cilj politika Europske unije je smanjiti emisije i postaviti ograničenja i ciljne vrijednosti kvalitete zraka radi smanjenja izloženosti zagađenom zraku. Krajem 2013. godine Europska komisija je donijela prijedlog paketa o kvaliteti zraka koji obuhvata nove mjere za smanjenje zagađenja zraka.