Proces povratka nije završen

Vlada je usvojila Informaciju o efektima ulaganja u povratak iz Budžeta Tuzlanskog kantona na području Republike Srpske i Tuzlanskog kantona za 2017. godinu. Prema podacima iz Informacije, u 2017. godini15 osoba se vratilo u prijeratno mjesto prebivalištana području Tuzlanskog kantona. Istovremeno se na područje opština entiteta Republika Srpska vratila 161 osoba, što je za 56% više u odnosu na broj povrataka iz prethodne godine (71 osoba). Na osnovu neposrednog kontakta sa raseljenim licima koja izražavaju želju za povratkom, broja podnesenih prijava za dobrovoljni povratak, kao i prijava na javne oglase, može se konstatovati da proces povratka nije završen. U tom pogledu Ministarstvo je u protekloj godini realiziralo nekoliko programa podrške izbjeglim i raseljenim osobama, te povratku i povratnicima, za što su ukupno izdvojene 624.602 KM. Za projekte održivog povratka izdvojeno je ukupno 182.000,00KM, od čega 85.800,00 za povratak na područje TK, a 96.200,00 KM za povratak u entitet RS. Za obavezno zdravstveno osiguranje socijalno ugroženih raseljenih lica izdvojeno je 236.234,75 KM, za subvenciju električne energije za raseljene osobe 91.444,31 KM, dok je za nabavku ogrjeva-uglja za socijalno ugrožene raseljene osobe izdvojeno 62.310,55 KM. Za pomoć drugim nivoima vlasti izdvojene su ukupno 42.700,00 KM od čega 23.700,00 za općine na području našeg kantona a 19.000,00 za općine u RS-u, dok je za dženaze i sahrane prognanih i raseljenih osoba izdvojeno 9.913,00 KM. Kao rezultat kontinuirane kontrole utroška sredstava Ministarstvo je zaključilo da u 2016. i 2017. godini nije bilo korisnika koji su nenamjenski utrošili dodijeljena sredstava.

Pročitajte...