Nermina Hadžigrahić, nova rektorica Univerziteta u Tuzli

Senat Univerziteta u Tuzli, kao najviše akademsko tijelo, imenovao je danas prof. Nerminu Hadžigrahić za rektoricu Univerziteta u Tuzli. Imenovanju je prethodio izbor na Senatu, a na što je Upravni odbor Univerziteta dao saglasnost. Profesorica Hadžigrahić, za rektoricu je izabrana na mandat od četiri godine.

Pročitajte...