Proglašeno stanje prirodne nesreće u Sapni, pokrenuto klizište u Pascima

Na području Općine Sapna proglašeno stanje prirodne nesreće od bujičnih poplava i klizišta. Zbog obilnih padavina proteklih dana na području mjesnih zajednica Međiđa, Baljkovica, Sapna i Kraljevići došlo je do izlijevanja lokalnih vodotoka, plavljenja objekata i poljoprivrednog zemljišta.

Operativnom centru civilne zaštite Grada Tuzla prijavljeno je aktiviranje klizišta u naselju Pasci. Predstavnici Civilne zaštite Tuzla će izaći na teren radi utvrđivanja razmjera klizišta na ovoj lokaciji

Pročitajte...