Program prestrukturiranja elektroenergetskog sektora do kraja godine

Nadležne institucije u Federaciji BiH provode aktivnosti koje u konačnici trebaju dovesti do prestrukturiranja elektroenergetskog sektora. O tom procesu Vlada Federacije BiH donijela je Program odnosno dokument koji federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić očekuje da bude usvojen do kraja godine u oba doma Federalnog parlamenta.
Prema Programu kojeg je usvojila Federalna vlada, elektroenergetski sektor u Federaciji će vrlo brzo biti prestrukutiran. Formiraće se neke nove kompanije unutar Elektroprivrede BiH, tako da ćemo imati kompaniju koja će se baviti samo proizvodnjom električne energije i distribucije, najavio je Nermin Džindić, federalni ministar energije, rudarstva i industrije. Program podrazumijeva potpunu provedbu i zaživljavanje u praksi računovodstvenog i upravljačkog razdvajanja, uz primjenu transfernih cijena između djelatnosti unutar elektroprivrednih preduzeća. Tokom ove faze bio bi nastavljen proces modernizacije i poboljšanja poslovanja rudnika uglja pojedinačno, smanjenje broja zaposlenih i realizacije ulaganja. Ministar Džindić napominje kako se radi o planu koji će svaki rudnik raditi za sebe, a onda će se to putem jednog plana uraditi u okviru Elektroprivrede BiH za koncern rudnika koji posluju u njenom sastavu, dok će se plan za rudnik koji nije u Koncernu raditi odvojeno. Inače Program prestrukturiranja ne predviđa da taj rudnik uđe u koncern. Vremenski okvir za ovu fazu jeste 15 mjeseci od dana dobijanja saglasnosti Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Pročitajte...