Projekt ”Biodiverzitet za lokalni razvoj” ulazi u drugu fazu

U Turističkoj zajednici Tuzlanskog kantona danas je održan sastanak predstavnika Međunarodnog komiteta za razvoj naroda za područje Istočne Evrope i Azije CISP sa nadležnim kantonalnim ministrom i direktorom Kantonalnog ureda Turističke zajednice Tuzlanskog kantona. Razgovarano je o nastavku projekta kojeg sufinansira italijanska vlada, a kojeg u saradnji sa Zaštićenim pejzažom ”Konjuh” vodi ova talijanska organizacija.
Italijanska vlada prošle je godine odobrila finansirati projekt kojeg partnerski vode Međunarodni komitet za razvoj naroda za područje Istočne Evrope i Azije CISP i Zaštićeni pejzaž ”Konjuh”. Projekt je vrijedan milion i 400 hiljada eura već je prošao prvu od ukupno tri faze. U projekat ”Biodiverzitet za lokalni razvoj – inovativni model participativnog upravljanja zaštićenim pejzažom ”Konjuh” uključenje su općine Živinice, Banovići, Kladanj, ali i parkovi prirode iz Italije kao i talijanski univerziteti i agencije. Na ovaj način, Zaštićeni pejzaž ”Konjuh” uz postojeće potencijale dobija i priliku da se razvija u eko i planinskom turizmu, ali i proizvodnji zdrave, organske hrane.

Pročitajte...