Projekt “IMPACT inkubator poslovnih ideja”: Podrška mladima u osnivanju 100 novih poslovnih poduhvata

Nakon što je 23. marta Vlada TK donijela odluku o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava koja su namijenjena kao podrška mladima Ministarstvo za kulturu, sport i mlade je odmah započelo sa implementacijom projekata koji su predviđeni tom odlukom. Prvi od tih projekata je IMPACT inkubator poslovnih ideja, kojim je planirano da se da podrška razvoju omladinskog poduzetništva na području nerazvijenih, odnosno manje razvijenih lokalnih zajednica. Vlada TK već je dala saglasnost na tekst „Ugovora o partnerstvu IMPAKT inkubator poslovnih ideja“.

Novinarka: Devleta Brkić

IMPACT inkubator poslovnih ideja je novi projekt podrške mladim. Partneri u ovom projketu su Ministarstvo za kulturu, sport i mlade, Investicijska fondacija IMPACT, Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona te općine Sapna, Teočak, Čelić, Kladanj i Doboj Istok. Ovim ugovorom predviđeno je udruživanje finansijskih sredstava za realizaciju Programa IMPACT inkubator poslovnih ideja. Ministarstvo će osigurati 60.000 KM za sufinansiranje podrške poduzetništvu mladih na teritoriji našeg kantona, a Investicijska fondacija IMPACT ima obavezu osigurati finansijska sredstva u iznosu do 100.000 KM. Projekt je podržan i od strane Vlade Švicarske.

– Ono što treba istaći da će kroz program biti podržano najmanje 20 mladih osoba sa područja nerazvijenih i manje razvijenih loklanih zajednica koji će dobiti sveobuhvatnu stručnu i mentorsku, ali i fiansijksu podršku u pokretanju ili razvijanju svojih vlastitih biznisa. Ministarstvo na ovaj način želi da uanprijedi uslove za život mladih osoba na području tih loklanih zajednica u cilju njihovog ostanka i kvalitenijeg života, kazala je Lejla Elezović, pomoćnica ministra za kulturu, sport i mlade TK.

Potpisivanje Ugovora između partnera u ovom projketu planirano je u prvoj polovini mjeseca aprila 2021. godine, nakon čega će biti objavljen javni poziv. Iz Ministarstva za kulturu, sport i mlade ističu da bi javni poziv trebao biti objavljen sredinom, ili u drugoj polovini aprila.

– Koliko će on biti uspješan upravo zavisi od mladih ljudi, koliko oni žele da budu aktivni, da iskoriste potencijale svojih lokalnih zajednica koji zaista jesu veliki. Ministarstvo je ovom prilikom dalo mogućnost da oni pokažu želju za radom i aktivizmom, jer je upravo ovo projekat koji su u izradi Startegije prema mladima oni i tražili. Dakle, mladi su dobili priliku da se implementira jedan strateški projekt koji su oni sami tražili, istakla je Elezović.

Kako su naglasili iz resornog ministarstva konačan cilj ovog programa jeste podrška poduzetništvu na području nerazvijenih, odnosno manje razvijenih lokalnih zajednica, čime Vlada TK na još jedan način pokazuje opredjeljenost za ravnomjeran razvoj svih jedinica lokalne samouprave.

(RTVTK)

Pročitajte...