Proljetna sjetva na farmi “Spreča” u Kalesiji u punom jeku

Proljetna sjetva na farmi Spreča u Kalesiji započela je sredinom aprila i trenutno su radovi u punom jeku. Na oranicama na kojima siju stočnu hranu za potrebe farme ponajviše je zasijanog kukuruza. Od ove godine započeli su i sa proizvodnjom soje.

Pročitajte...