Proljetna sjetva se odvija planiranom dinamikom: Uskoro isplata svih poticaja poljoprivrednicima

Duži period bez padavina i pandemija koronavirusa, doprinijeli su pojačanim radovima na njivama ovih dana. Siju se površine koje ranije nisu bile ni orane. Proljetna sjetva je uveliko krenula. U najskorije vrijeme očekuje se isplata svih poticaja na našem Kantonu.

Novinarka: Midheta Hrvić

Posljednja dešavanja oko pandemije COVID-19 virusa – zatvaranja granica i ograničavanja kretanja ljudi, ali i roba, nameće pitanje snabdjevenosti tržišta životnim namirnicama. Proljetna sjetva je u toku. Direktor Poljoprivrednog zavoda TK ističe da nema trenutnih problema kada je riječ o nabavci sjemena, kako iz domaćih tako i inostranih kapaciteta. Begović dodaje da su agronomi i poljoprivrednici uveliko na terenu. Za sad, nesmetano obavljaju planirane aktivnosti. Hoće li naši poljoprivrednici imati povoljniju situaciju u odnosu na inostrane, Begović pojašnjava.

Fejzo Begović, direktor Poljoprivrednog zavoda TK:  “Uveliko bi se očekivalo da dođe do nekih promjena u kapacitetima poljoprivrede na našem kantonu, baš iz tog razloga, smanjenog uvoza. Međutim, lobiji su još uvijek jaki i ako ti lobiji zakažu, naši će poljoprivredni proizvođači ipak imati dobar rezultat u ovoj godini.“

Najveći problem sa kojim se naši poljoprivredni proizvođači susreću je plasman proizvoda. Kada je riječ o poticajima, naš sagovornik ističe sljedeće.

“Poljoprivredni zavod TK i naše ministarstvo su već okončali te aktivnosti, svi papiri su usmjereni ka Sarajevu i očekuje se u najskorije vrijeme isplata svih poticaja na našem kantonu.“

Na vrijeme je obezbijeđena dovoljna količina repromaterijala za poljoprivrednu sjetvu, odnosno  stočna hrana, vještačko đubrivo i sjemenski kukuruz, krompir i luk. Za mjesec april aktuelna je sjetva sjemenskog krompira,  luka, kukuruza za silažu i ječma. Aktuelna je takođe i plastenička proizvodnja. Svaka marka uložena u poljoprivredu je istovremeno uložena u sigurnost naše zemlje i njenih građana.

Pročitajte...