Promocija časopisa ”Saznanja”

U organizaciji  Društva  historičara Tuzla i Akademije    društveno- humanističkih nauka  danas će u BKC  Tuzli biti održan naučni skup“ Mikrohistoriografska  istraživanja BiH“. Planirana je i  promocija zbornika radova „  Uticaj ideologija na historiografiju  BiH  20. Stoljeća  i časopisa za historiju „ Saznanja „ broj 7 .

 

Pročitajte...