Promocija u Tuzli: Na tržištu nova, obimna knjiga iz oblasti forenzike

U Tuzli je sinoć svečano promovirana knjiga „Forenzika u krivičnom postupku“, autora akademika prof.dr. Nedeljka Stankovića. Izdavač je Evropski univerzitet Kallos. Namjenski napisana kao univerzitetski udžbenik, ova knjiga je nastajala i kao rezultat potrebe objedinjavanja naučnih saznanja iz oblasti pravne i sudske medicine, kriminalistike i medicinske kriminalistike, kazano je na promociji.

novinar Azra Mešić

Mjesecima, a nekad i godinama traje razotkrivanje zločina.  Često i nepravdeno dugo jer nauka na svakom novom slučaju uči iznova. U naučnom smislu nova knjiga naslova „Forenzika u krivičnom postupku“ daje detaljne smjernice odakle početi i kako istraživati na ovom polju.

  • Znamo da krivični postupak služi za rasvjetljavanje nekog događaja, ali ne može se samo rasvjetljavati na pravnim metodama. Mora se koristiti i forenzika kao dokaz da bi se razriješilo neko krivično djelo. Knjiga sadrži 730 stranica. Ima 16 dijelova. Ima negdje oko 400 fotografija, skica, ilustracija, šema”, kaže autor akademik prof.dr. Nedeljko Stanković.

Nastajala je unazad dvije godine, a autor kaže da mu je pomoglo vrijeme izolacije zbog virusa korone, kad se posvetio pisanju.

  • Pisana je najjednostavijim i najprikladnijim riječima i daje zaista veliki uvid u zbivanja koja obrađuje. To su tjelesne povrede. To su mučenja. To su praktično sve one radnje kad se neka osoba zlostavlja i kada im se krše ljudska prava, kaže promotor prof.dr. Fahir Baraković.

Ovo golemo štivo nije namijenjeno samo studentima, kaže prof.dr. Mithat Tabaković, koji je također bio među ukupno sedam promotora u Tuzli.

  • Knjiga “Forenzika u krivičnom postupku” je namijenjena svima: pravnicima, krivičarima, forenzičarima, sudijama, ljekarima, advokatima i zašto ne reći klijentima ili ako govorimo o ljekarima i njihovim pacijentima, dodaje on.

Ipak izdavač, Evropski univerzitet Kallos knjigu prvo želi učiniti dostupnom svojim studentima sa studija forenzike.

  • Ja mogu sa velikim zadovoljstvom kazati kako smo ostvarili našu misiju i viziju, a to je da Univerzitet mora znanje prenositi, ali i da ima zadatak i da proizvodi znanje. Forenzika je nauka u napredovanju. I interes studenata da studiraju forenziku raste. Ti mladi ljudi su shvatili da tu mogu pronaći svoje mjesto. Treba to učiti cijeli život. A forenzika i sustavi vještačenja napreduju i zakoni i propisi mijenjaju se. Pa treba i to pratiti, kaže akademik prof.dr. Rudika Gmajnić za RTVTK.

Promotor prof.dr. Adi Rifatbegović, naglašava da moderna forenzika počinje tek od sredine 19. stoljeća.

  • Do tada je bila zasnovana samo na traganju, a danas je zasnovana na tehnološkim dostignućima, da bi se iskoristio svaki trag. Ne postoji savršen zločin, nego samo loša istraga. Ako znanje koje po prvi put satkano ovako u ovoj knjizi doprinese da više počinilaca krivičnih djela bude presuđeno, onda je ova knjiga već danas ispunila sva svoja očekivanja, kaže on.

Akademik Stanković, autor ove knjige univerzitetski je profesor i član dvije evropske akademije nauka i umjetnosti. Dosad je objavio 15 knjiga i 29 naučnih i stručnih radova iz oblasti prava, filozofije, forenzike i sporta.

Pročitajte...