Promovirana nova generacija policajaca

Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova (AEPTM) u četvrtak je u čin “policajca” promovirano osam kadeta Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA.

Riječ je o 14. generaciji koja je u Agenciji pogađala temeljnu policijsku obuku I. razine, položila sve ispite, uključujući završni rad i time ispunila sve uvijete za dodjelu čina “policajca”.

Temeljna obuka kadeta SIPA-e za čin policajca traje šest mjeseci. Obuka je podijeljena u dvije faze i to, u teorijsku nastavu s praktičnim vježbama i situacijsku nastavu. Ukupno je izvedeno 1180 sati.

Ravnatelj AEPTM-a Marko Vujević kazao je kako se nada da će znanje koje su kadeti u Agenciji stekli preko mentora i predavača biti dobar temelj primjene u praksi.

-To je jedan izazovan i častan poziv. Ovim mladim ljudima koji su se za to opredijelili mi u svakom smislu trebamo dati potporu. U ovako složnoj situaciji u zemlji koja je opterećena migrantskom krizom, raznim drugim prijetnjama kao što su terorizam, organizirani kriminal i sve druge okolnosti koje dodatno utječu na sigurnosni sustav naše zemlje, mora se odgovoriti znanstveno i stručno, zbog čega moramo imati obrazovan policijski kadar – podvukao je Vujević.

Četrnaesta generacija obuku je završila s 4.5 uspjehom, a kadetom generacije Nastavničko vijeće Agencije je proglasilo Kerima Hamzića.

-Protekli šest mjeseci smo prošli obuku za jedan složen, odgovoran i častan posao. Nadam se da ćemo stečeno znanje iskoristi na budućim poslovima – poručio je Hamzić.