Promovisan Virtuelni edukacijski centar formalnog i neformalnog obrazovanja

Međunarodno udruženje “Interaktivne otvorene škole” (MIOC) Tuzla je tokom proteklog perioda provelo analizu potreba među prosvjetnim radnicima na području TK. Iskazana je snažna potreba za postojanje baze materijala i praksi koju bi prosvjetni radnici imali priliku koristiti kao jedinstvenu bazu za pripremu i realizaciju nastavnog procesa u klasičnoj nastavi i nastavi na daljinu. O svemu navedenom te o projektima planiranim za ovu godinu razgovaramo sa Edinom Malkić – direktoricom MIOC-a.

Pročitajte...