Promovisana knjiga ” Probuđeni snovi”

Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos“ Tuzla, danas je promovisao  knjigu priča mladih osoba sa invaliditetom “Probuđeni snovi”. Ovo je knjiga o životima i uspjesima osoba sa invaliditetom. Knjiga „Probuđeni snovi“ nastala je kao iskustveni rezultat provođenja projektnih aktivnosti u Tuzlanskom kantonu i struktuiranog rada sa mladima osobama sa invaliditetom i članovima njihovih porodica tokom dvije godine.

Sagovornici:  Fatma Bulić, Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos“ Tuzla,  Suvad Zahirović, Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos“ Tuzla

 

Pročitajte...