Pronađen arheološki materijal u centru Tuzle

JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona je odmah po saznanju da je prilikom izvođenja građevinskih radova na lokalitetu označenom kao k.č. 110/3, K.O. Tuzla II (kod zgrade Privredne komore i obnovljene Katoličke crkve u centru Tuzle), pronađen određeni arheološki materijal, poduzeo sve Zakonom predviđene radnje.

Naime, iako su bili dužni, investitor Inproz group d.o.o. Tuzla, kao ni izvođač radova nisu obavijestili JU Zavod o arheološkim nalazima koji su otkriveni prilikom izvođenja građevinskih radova.

Ističemo da je potrebno obaviti stručna arheološka istraživanja na ovom lokalitetu, a već pronađeni arheološki materijal dostaviti Zavodu radi stručne analize, i predaje istog Muzeju istočne Bosne na dalje postupanje.