Prošle godine na području TK evidentirano 4 250 krivičnih djela

Prošle godine na području kantona je evidentirano 4 hiljade 250 krivičnih djela. Policije je nadležnim tužilaštvima podnije 3 hiljade i 902 izvještaja protiv 3 hiljade 425 počinilaca. Prema podacima iz Informacije o stanju sigurnosti, koju je prihvatila Vlada TK, u 2018.godini na području TK zabilježeno je 3 hiljade 132 saobraćajne nezgode, u njih 26 poginulo je 28 osoba. Prema podacima policije na području kantona evidentirano je 2 hiljade 863 migranta.