Provodi se anketiranje poslodavaca u Tuzlanskom kantonu

S ciljem dobijanja podataka i pružanja informacija o kretanjima na tržištu rada u Federaciji BiH, a u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, Federalni zavod za zapošljavanje u saradnji sa kantonalnim službama  provodi anketiranje poslodavaca. Služba za zapošljavanje TK anketiranje provodi u periodu od 15. oktobra do 6. novembra 2018. godine. Planirano je da učešće uzmu poslodavci iz cijele Federacije BiH koji imaju pet ili više zaposlenih, uključujući i korisnike poticajnih sredstava Federalnog zavoda za zapošljavanje. Uzorak anketiranja u Tuzlanskom kantonu je 150 poslodavaca.

Pročitajte...