Prva Tuzlanska brigada – više dobrovoljaca nego pušaka

Prošlo je 30. godina od formiranja 1. Tuzlanske brigade. 16 maja 1992. godine u tuzlanskom naselju Paša Bunar Armija Republike BiH dobila je prvu formacijsku brigadu. Brigadu koja nikada nije izgubila nijedan kvadratni metar ratišta na kojima je ratovala, a bila je na njih 12.  Tog 16 maja prije 30 godina na poziv Kriznog štaba 16 .maja 1992. godine odazvalo se 1 500 dobrovoljaca. Među njima je bio i Meho Nakićević, sa svojih 16 godina, jedan od maloljetnika u redovima 1. Tuzlanske brigade. Nakičević kaže da su to bila burna i teška vremena te da je budući da je već bio u logoru u Bratuncu svoje uključenje u odbranu BIH smatrao dužnošću.

Pripadnici 1. Tuzlanske su dokazivali svoju borbenost na dvanaest različitih ratišta ali nigdje tokom 3,5 godine agresije pripadnici 1. Tuzlanske brigade nisu izgubili obraz  i čast. Ekrem Šehović, prvi komandant 1. Tuzlanske brigade ističe da nijedan borac ni starješina ove brigade nisu osuđeni pred bilo kojim sudom za ratne zločine.

Tuzlaci su u borbu protiv daleko nadmoćnijeg neprijatelja ušli sa više dobrovoljaca nego pušaka. da smo imali naoružanja mogli smo dvije – tri brigade formirati tog 16.maja 1992 – kaže komandant Šehović.

Puške su bile u rovu , a borci su se smjenjivali. Mijenjao se sa drugom smjenom i Dževad Memić, zvani Memija Praga. Samo pretpostaviti možemo kako je dobio nadimak. Danas Memija tvrdi da se borilo srcem i da je i danas ponosan na svoje ratne dane.

1.Tuzlanska  brigada je imala multietnički sastav. Tokom agresije bratimila se sa 115. brigadom HVO Zrinski, kaže komandant Jusuf Šećerbegović i dadaje da je ova brigada HVO-a bila ruka spasa u nedostatku materijalno tehničkih sredstava.

Okupljeni borci i starješine 1. Tuzlanske brigade obilježili su godišnjicu formiranja brigade polaganjem cvjeća i smotrom boraca na mjestu sa kojeg su krenuli u borbu. 256 boraca se iz tih borbi nije vratilo, 1500 je bilo ranjeno, dok je tokom 3,5 godine kroz brigadu prošlo 4.600 boraca.

Pročitajte...